Kennisbank

SPM ongediertebestrijding: Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van ongediertebestrijding

Schimmels en Zwammen: Een Diepgaande Verkenning

Inhoud

In de wereld van ongediertebestrijding zijn schimmels en zwammen vaak over het hoofd geziene maar potentieel verwoestende indringers. Hoewel ze soms als onschadelijk worden beschouwd, kunnen ze in werkelijkheid aanzienlijke schade aanrichten aan hout en andere materialen. In dit artikel zullen we de oorsprong van schimmels en zwammen verkennen, de redenen waarom ze zo’n bedreiging vormen en waarom voorzichtigheid geboden is bij hun behandeling.

Wat zijn Schimmels?

Schimmels behoren tot het rijk van de Fungi, een diverse groep organismen die zich onderscheiden door het ontbreken van chlorofyl, wat betekent dat ze geen fotosynthese kunnen uitvoeren zoals planten dat doen. In plaats daarvan halen schimmels hun voedingsstoffen uit organisch materiaal, zoals dode planten, dieren of andere organismen.

Structuur van Schimmels

De meeste schimmels bestaan uit microscopisch kleine draden, bekend als hyfen, die zich vertakken en een netwerk vormen dat bekend staat als het mycelium. Het mycelium is het eigenlijke lichaam van de schimmel en kan zich uitbreiden door voedingsstoffen uit zijn omgeving op te nemen.

Voortplanting van Schimmels

Schimmels verspreiden zich voornamelijk door middel van sporen, kleine reproductieve cellen die worden geproduceerd door specifieke structuren op de schimmel, zoals paddenstoelen, zwammen of conidiën. Deze sporen kunnen gemakkelijk worden verspreid door de lucht, water of dieren, waardoor schimmels zich kunnen verspreiden naar nieuwe gebieden en zich kunnen voortplanten.

Omgevingsvoorwaarden voor Schimmelgroei

Schimmels gedijen goed in vochtige, donkere omgevingen waar organisch materiaal beschikbaar is als voedselbron. Vooral hoge vochtigheidsniveaus zijn gunstig voor de groei van schimmels, omdat vocht essentieel is voor de groei en ontwikkeling ervan. Daarom worden vochtige ruimtes zoals kelders, badkamers en achtergebleven vochtig hout vaak getroffen door schimmelgroei.

Diverse Soorten Schimmels

Er zijn duizenden verschillende soorten schimmels, variërend van alledaagse soorten die voorkomen in voedsel tot meer gespecialiseerde soorten die voorkomen in specifieke habitats. Sommige schimmels zijn gunstig voor de mensheid, zoals die welke worden gebruikt bij de productie van voedsel, medicijnen en industriële chemicaliën, terwijl andere schimmels schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en eigendommen.

Waarom Gedijen Schimmels zo Goed?

Het vermogen van schimmels om te gedijen in uiteenlopende omgevingen is te danken aan verschillende factoren:

 • Veelzijdige Voedingsbronnen: Schimmels kunnen een breed scala aan organisch materiaal afbreken, waardoor ze zich kunnen voeden met diverse bronnen van koolstof en energie.

 • Aanpassingsvermogen: Schimmels zijn in staat zich aan te passen aan verschillende omgevingsomstandigheden, waaronder temperatuur, vochtigheid en beschikbaarheid van voedingsstoffen.

 • Efficiënte Voortplanting: Het vermogen van schimmels om zich snel voort te planten via sporen draagt bij aan hun vermogen om zich snel te verspreiden en nieuwe gebieden te koloniseren.

 • Weerstand tegen Extreme Omstandigheden: Sommige schimmels kunnen overleven en zelfs gedijen in extreme omgevingen, zoals hoge temperaturen, hoge zoutgehalten en lage zuurstofniveaus.

Schimmel aangetroffen?

Wat zijn Zwammen?

Zwammen zijn een specifiek type schimmel dat zich voornamelijk richt op het aantasten van hout en andere ligninehoudende materialen. Ze behoren ook tot het rijk van de Fungi, net als andere schimmels, en delen veel van dezelfde kenmerken. Echter, in tegenstelling tot sommige andere schimmels die zich richten op een breed scala aan organisch materiaal, hebben zwammen een bijzondere affiniteit voor hout.

Structuur van Zwammen

Net als andere schimmels bestaan zwammen uit hyfen en mycelium, die samen een netwerk vormen dat het lichaam van de zwam vormt. Deze structuur dringt diep door in het hout en voedt zich met de cellulose en lignine, wat de belangrijkste componenten zijn van houtvezels.

Voortplanting van Zwammen

Zwammen reproduceren zich meestal door middel van sporen, vergelijkbaar met andere schimmels. Deze sporen worden geproduceerd door specifieke structuren op de zwam, zoals paddenstoelen of conidiën, en worden verspreid naar nieuwe gebieden waar ze kunnen ontkiemen en nieuwe zwammen kunnen vormen.

Houtaantasting door Zwammen

Het vermogen van zwammen om hout te verteren en af ​​te breken, maakt ze bijzonder schadelijk voor structuren en materialen die zijn gemaakt van hout. Zwammen kunnen langdurige en ernstige schade veroorzaken aan gebouwen, vloeren, meubels en andere houten constructies.

Soorten Zwammen

Er zijn verschillende soorten zwammen die hout aantasten, waaronder de welbekende huiszwam (Serpula lacrymans), kelderzwam (Coniophora puteana) en de beruchte bruinrot- en witrotzwammen. Elke soort heeft zijn eigen specifieke kenmerken en voorkeuren, maar ze delen allemaal het vermogen om hout af ​​te breken en te verteren.

Waarom Zijn Zwammen zo Schadelijk?

Vernietigende Impact op Hout

Zwammen veroorzaken aanzienlijke schade aan hout door de cellulose- en ligninevezels af te breken, waardoor het hout zijn structuur verliest en verzwakt. Dit kan leiden tot vervorming, verkleuring, verlies van sterkte en uiteindelijk tot het instorten van structuren.

Gevaar voor de Gezondheid

Sommige zwammen produceren ook giftige stoffen, bekend als mycotoxinen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij blootstelling. Inademing van sporen of contact met aangetast materiaal kan leiden tot allergische reacties, luchtwegaandoeningen en andere gezondheidsproblemen.

Economische Kosten

De schade veroorzaakt door zwammen kan leiden tot aanzienlijke economische kosten voor reparatie en vervanging van aangetaste materialen. Daarnaast kunnen langdurige zwamaantastingen de waarde van onroerend goed verminderen en de verkoopbaarheid ervan verminderen.

Zwam aangetroffen?

Waarom zijn Schimmels en Zwammen Gevaarlijk?

Schade aan Eigendommen

Een van de belangrijkste redenen waarom schimmels en zwammen als een bedreiging worden beschouwd, is vanwege de schade die ze aan eigendommen kunnen veroorzaken. Houtaantastende schimmels en zwammen kunnen de structurele integriteit van gebouwen en meubels aantasten, wat kan leiden tot aanzienlijke kosten voor reparatie en vervanging.

Gezondheidsrisico’s

Naast materiële schade vormen schimmels en zwammen ook een risico voor de gezondheid. Sommige schimmels produceren giftige stoffen, bekend als mycotoxinen, die schadelijk kunnen zijn bij inademing of aanraking. Blootstelling aan deze toxines kan leiden tot allergische reacties, luchtwegaandoeningen en andere gezondheidsproblemen.

Verzwakking van de Structuur

Wanneer schimmels en zwammen hout aantasten, veroorzaken ze vaak verzwakking van de structuur. Dit kan leiden tot instabiliteit en het risico op instorten van gebouwen of andere constructies vergroten. Het is van cruciaal belang om schimmel- en zwamaantasting tijdig te detecteren en te behandelen om de structurele integriteit te behouden.

Voorzorgsmaatregelen tegen schimmel en zwam:

 1. Vochtbeheersing: Houd de vochtigheidsniveaus binnenshuis laag door gebruik te maken van goede ventilatie, het repareren van lekkages, en het gebruik van luchtontvochtigers in vochtige ruimtes zoals kelders, badkamers en keukens.

 2. Goede ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie in huis door regelmatig ramen te openen, gebruik te maken van afzuigventilatoren in de keuken en badkamer, en ervoor te zorgen dat ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 3. Beheersing van condensatie: Vermijd condensatie op ramen, muren en andere oppervlakken door deze regelmatig schoon te maken en ervoor te zorgen dat ze goed geïsoleerd zijn. Gebruik isolatiemateriaal met een hoge vochtbestendigheid.

 4. Inspectie en onderhoud: Voer regelmatig inspecties uit van potentiële vochtige gebieden, zoals kelders, zolders, dakgoten en leidingen. Repareer eventuele lekkages of beschadigingen onmiddellijk om vochtproblemen te voorkomen.

 5. Goed drogen van natte oppervlakken: Droog natte oppervlakken en materialen grondig na waterschade, overstromingen of morsingen om de groei van schimmels te voorkomen.

 6. Gebruik van vochtwerende middelen: Behandel houten oppervlakken met vochtwerende middelen om ze te beschermen tegen vocht en schimmelgroei. Dit kan worden gedaan door middel van verf, vernis, lak of speciale behandelingen.

Voorkom schimmel en zwam

Hoe schimmel en zwam behandelen

 1. Grondige inspectie: Voordat met de behandeling wordt begonnen, is een grondige inspectie van de aangetaste gebieden essentieel. Dit omvat het identificeren van de omvang van de schimmel- of zwamaantasting, het vaststellen van de oorzaak van het probleem (bijvoorbeeld vochtbronnen), en het bepalen van de geschikte behandelingsmethoden.

 2. Verwijdering van aangetast materiaal: Het eerste wat moet worden gedaan, is het verwijderen van al het aangetaste materiaal. Dit kan hout, gipsplaat, isolatie, tapijt, enzovoort omvatten. Zorg ervoor dat alle aangetaste materialen zorgvuldig worden verwijderd en veilig worden afgevoerd volgens de geldende voorschriften. In de meeste gevallen is het nodig om meer te verwijderen dan enkel het aangetaste materiaal.

 3. Reiniging en desinfectie: Nadat het aangetaste materiaal is verwijderd, moeten de aangetaste oppervlakken grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Er moet hierbij een schimmelweren middel worden gebruikt, deze middelen zijn niet openbaar verkrijgbaar. Alle schimmelsporen en resten moeten grondig worden verwijderd.

 4. Droging: Zodra de aangetaste oppervlakken zijn gereinigd en gedesinfecteerd, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving grondig droog is voordat de wederopbouw begint. Gebruik ventilatoren, ontvochtigers en/of verwarming om vocht te verwijderen en de droogtijd te verkorten. Als er vocht bij een schimmel kan komen, zelfs de kleinste sporen kan deze opnieuw beginnen met de groei.

 5. Gebruik van fungiciden: In sommige gevallen kan het nodig zijn om een fungicide aan te brengen op de gereinigde en gedesinfecteerde oppervlakken om verdere schimmelgroei te voorkomen. Hierbij moet altijd worden gekozen voor een fungicide dat geschikt is voor het specifieke type schimmel. Determinatie is dan ook zeer belangrijk.

 6. Professionele behandeling: In gevallen van schimmel- of zwamaantasting is het raadzaam om een professionele ongediertebestrijdingsdienst in te schakelen. Professionele behandelaars zoals SPM ongediertebestrijding beschikken over gespecialiseerde kennis, uitrusting en ervaring om complexe schimmelproblemen effectief aan te pakken.

Belangrijke Overwegingen:

 • Veiligheidsmaatregelen: Bij het uitvoeren van schimmel- en zwambehandelingen is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, een ademhalingsmasker en beschermende kleding. Ook dient er rekening gehouden worden met de omgeving waarin men aan het werk is. Er is een groot verschil tussen werken in een kruipruimte of werken op een zolder.

 • Vochtafweer: Het is van cruciaal belang om de onderliggende oorzaak van schimmel- en zwamaantasting, zoals vochtproblemen, grondig aan te pakken om toekomstige problemen te voorkomen. Dit kan het installeren van ventilatie, het repareren van lekkages, het verbeteren van de isolatie en het verminderen van vochtbronnen omvatten.

 • Regelmatige inspectie: Na de behandeling is het belangrijk om regelmatig inspecties uit te voeren om eventuele tekenen van nieuwe schimmel- of zwamaantasting op te sporen en tijdig actie te ondernemen om verdere problemen te voorkomen. Dit kan uiteraard ook gedaan worden door de bewoner of gebruiker van het pand.

Bel voor een afspraak
013-2084073
Voorkom verdere schade
De juiste kennis en ervaring maakt het verschil
Vorige slide
Volgende slide

Waarom Kiezen voor SPM?

 • Duidelijke Kostenstructuur: Onze kostenstructuur is helder en transparant. Je weet precies waarvoor je betaalt. 

 • Ervaren Professionals: Met ervaren professionals in in de bestrijding van schimmels en zwammen kunnen we zelfs de meest complexe situaties aan.

 • Efficiënte en Effectieve Behandelingen: Onze aanpak combineert snelheid en effectiviteit voor een doeltreffende bestrijding van schimmels en zwammen.

 • Klant tevredenheid: Jouw tevredenheid is onze prioriteit. We streven naar een positieve ervaring, vanaf het eerste contact tot het succesvol beëindigen van de behandeling.