De meest waardevolle troef van een hotel, restaurant of café is de goede naam. Wanneer ongedierte te voorschijn komt, is die goede naam echter vaak al snel weg.

Muizen, ratten, kakkerlakken en vliegen zijn ziekteverspreiders die de hygiëne bedreigen op plaatsen waar voedsel bereid of opgeslagen wordt. Veel hebben deze plaagdieren niet nodig: enkele druppels vet zijn voor een kakkerlak al een feestmaal.

Goed georganiseerde ongediertebestrijding of plaagdierpreventie is proactief en begint met een grondige inspectie. Een belangrijke stap waarvoor u het beste een specialist als SPM ongediertebestrijding kunt bellen. Wij weten uit ervaring waar het ongedierte zich schuilhoudt en rondkruipt,  waar bestrijdingsmiddelen nodig zijn en hoe deze gebruikt dienen te worden. Alle mogelijke schuilplaatsen worden onderzocht op sporen van ongedierte, zoals uitwerpselen, afgeworpen huid en eitjes. Knaagdieren, kakkerlakken en vliegen laten altijd sporen na: inspecteer dus vuilbakken, gootstenen, vloerputjes, keukengerei en kijk achter valse muren, in ventilatoropeningen, buizen en spleten. Netheid is één van de belangrijkste elementen als het gaat om ongediertebestrijding. Vuilbakken, gootstenen, vloeren en keukengerei moeten zo vaak mogelijk gereinigd, geledigd én gedesinfecteerd worden, zeker voor het verlaten van de keuken ’s avonds.

Belangrijk is het verhinderen van een plaag voordat deze kan uitbreken. Zorg dus voor perfect sluitende deuren en vensters door middel van bijvoorbeeld een afdichtingsband en houd deze ook gesloten. Wanneer u in de zomer de keukenvensters toch wil openzetten, moeten er goed aansluitende muggenhorren aanwezig zijn. Dicht elke opening naar holle muren. Behandel de omgeving van het gebouw waar de keuken zich bevindt tegen ongedierte. Dit geldt zeker voor de ruimte waar afval of containers aanwezig zijn.

 

Vliegen

Het behandelen van een vliegenplaag kan een uitdaging zijn. Ze vliegen gewoon binnen wanneer er leveringen gebeuren of de vuilnisbakken worden buiten gezet. De vliegen leggen hun eitjes het liefst op warme en vochtige plaatsen, zoals losliggende tegels, vloerputjes en onder of achter apparatuur. Naast de gewone huisvlieg kunnen er fruitvliegjes en azijnvliegjes voorkomen. Fruitvliegjes komen als het ware uit het niets, aangetrokken door overrijp fruit. De azijnvlieg is vooral verzot op openstaande wijn- en bierflessen. Opnieuw is hier hygiëne het beste middel om een plaag te voorkomen. Laat uw flessen dan ook niet open staan in de keuken.

Tegen allerlei soorten vliegende insecten dient u in de keuken natuurlijk goede, professionele (elektrische) insectenverdelgers te hebben. Insectenverdelging kan volgens verschillende principes: als lokmiddel wordt een krachtige UV-lamp gebruikt en de verdelging kan gebeuren met een vangnet, een kleeflaag of een stroomstoot. Bij gebruik van lijmstrips kunnen deze hygiënisch worden vervangen. Toestellen die werken met elektroden onder elektrische spanning veroorzaken elektrische schokken die de insecten doden.

 

Ratten en muizen

Ratten en muizen vinden steeds weer hun weg langs de kleinste gaatjes. Bestrijding begint dan ook al buiten. Houd de plaatsen waar vuilnisbakken staan, goed schoon en zorg dat deze vuilnisbakken altijd gesloten zijn. Dit is overigens ook een wettelijke verplichting. Laat het afval, zeker in de zomer, frequent ophalen, want de opslag van afval is een ware kweekkamer voor ratten en muizen. Knaagdieren dragen vaak ziekten en ziekteverwekkende micro-organismen met zich mee, zeker in uitwerpselen. Een scherpe urinegeur en vernieling van materialen en grondstoffen duiden vaak op hun aanwezigheid. Indien er ratten of muizen binnen zitten, is het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met een specialist. Uiteraard helpen de gecertificeerde ongediertebestrijders van SPM ongediertebestrijding u graag. Ter voorkoming van ratten en muizen is het met name belangrijk dat u voorkomt dat de knaagdieren bij voedingswaren kunnen komen. Sluit alles zoveel mogelijk af in metalen dozen, afgesloten metalen kisten en dergelijke. Eventuele kunststof kratten kunnen ook, mits deze sterk genoeg zijn en geheel kunnen worden afgesloten.


Kakkerlakken

In onze streken zorgen vooral de Duitse en de Amerikaanse kakkerlak voor ware plagen. Ze planten zich snel voort, zijn lichtschuw en houden zich op in donkere plaatsen. Een kakkerlak kan al met heel weinig voedsel overleven; één druppel frisdrank is genoeg voor een maand. Ze zijn moeilijk te bestrijden omdat ze goed tegen de meest gebruikte stoffen kunnen, bij preventief gebruik kunnen ze zelfs resistent worden. Bij een kakkerlakken probleem is een professioneel optreden dan ook zeer gewenst. Het buizennet van centrale verwarmingsinstallaties en sanitair die ingewerkt zijn in de muren, zijn ideale schuilplaatsen, zeker in de ruimtes waar voedsel opgeslagen is of verwerkt wordt. Kakkerlakken hebben ook een territorium. Wanneer er te weinig schuilplaatsen zijn of de populatie te groot wordt, zullen ze hun schuilplaats verdedigen en de andere kakkerlakken wegjagen. Als u dus kakkerlakken tegenkomt bij klaarlichte dag, dan weet u dat de besmetting al langere tijd aanwezig is.

De gecertificeerde ongediertebestrijders van SPM ongediertebestrijding hebben hun technieken voor bestrijding van kakkerlakken aangepast aan de verschillende soorten en de omgeving waarin ze huizen.


Tips

Containers buiten met etensresten moeten altijd goed afgesloten zijn, regelmatig geledigd en gepoetst worden. Afval hoort uitsluitend in de containers en niet op het terrein er omheen, dit trekt ongedierte namelijk alleen maar harder aan. Uiteraard moeten alle ruimtes, apparatuur en materialen zo schoon als mogelijk gehouden worden. Binnenkomende producten en materialen dienen te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte. Grondstoffen moeten gescheiden opgeslagen worden van bereide producten, steeds verpakt of afgesloten worden en opgeslagen worden op minimaal 15 cm boven de vloer. Zorg voor een lage temperatuur en een goede ventilatie, dat houdt ongedierte al wat makkelijker weg. Plaats horren voor deuren en ramen of houd deze zelfs geheel gesloten.

Wilt u meer weten over hoe SPM ongediertebestrijding u kan helpen? Neem dan contact met ons op via 013-7610160, of vul ons contactformulier in.